Nëse hapen reklama, kthehuni dhe provoni përsëri.


This sneaky little seagull made off with some loot! 😂


Previous Next